ارز قیمت عملیات
PM

موجودی:

1.3632
47,500
50,000
خرید فروش
PMV

موجودی:

1.3632
47,500
50,000
خرید فروش
PSV

موجودی:

127.169
47,500
50,000
خرید فروش
USDT

موجودی:

8
49,694
51,194
خرید فروش
XRP

موجودی:

376
12,209
12,681
خرید فروش
DOGE

موجودی:

815692
3,407
3,407
خرید فروش
BTT

موجودی:

55690
134
142
خرید فروش
ADA

موجودی:

233
15,852
16,092
خرید فروش
LTC

موجودی:

1.1
4,323,169
4,498,929
خرید فروش
TRX

موجودی:

39351.2
3,853
3,954
خرید فروش
eth

موجودی:

1
45,948,000
45,948,000
خرید فروش
shib

موجودی:

150000000
0.39
0.41
خرید فروش
bch

موجودی:

3
2,787,500
2,787,500
خرید فروش
bnb

موجودی:

1.275
12,945,287
13,205,787
خرید فروش
USDT

موجودی:

2
23,810
23,810
خرید فروش