ارز قیمت عملیات
PM

موجودی:

1010.46
48,000
49,200
خرید فروش
PMV

موجودی:

1010.46
48,000
49,200
خرید فروش
PSV

موجودی:

469.204
48,000
49,200
خرید فروش
USDT

موجودی:

8
49,340
50,840
خرید فروش
XRP

موجودی:

376
11,572
12,019
خرید فروش
DOGE

موجودی:

815692
3,017
3,017
خرید فروش
BTT

موجودی:

55690
133
141
خرید فروش
ADA

موجودی:

233
12,059
12,242
خرید فروش
LTC

موجودی:

1.1
3,119,899
3,247,659
خرید فروش
TRX

موجودی:

36531.4
4,197
4,307
خرید فروش
eth

موجودی:

1
39,823,250
39,823,250
خرید فروش
shib

موجودی:

150000000
0.36
0.37
خرید فروش
bch

موجودی:

3
5,375,000
5,375,000
خرید فروش
bnb

موجودی:

1.275
10,509,420
10,722,420
خرید فروش
USDT

موجودی:

2
23,810
23,810
خرید فروش